Lars Meland
SOLEM HARTMANN AS
Daglig leder / siv. ark.

Vi opplevde din respons på vår forespørsel som hurtig/momentan, og dette var medvirkende til at du ble valgt.

Underveis i oppdraget opplevde vi deg som rask og effektiv, og flink til å forstå hva våre behov var.

Terje Sletta
TEGN_3 AS

Vi kom i kontakt med Santina første gang da hun var student. Hun tok noen bilder av vårt prosjekt Oppdal kulturhus, som vi skulle bruke i vår markedsføring.

Disse bildene var av en slik kvalitet at vi ville gi henne en sjanse til å bli en av to fotografer vi skulle bruke på boken ’Utforming av broer – the Design of Bridges’. Boka “Utforming av bruer” er et ledd i Statens vegvesens arbeid for å oppfylle Regjeringens arkitekturpolitiske visjon.

Santina har innfridd våre forventninger til profesjonalitet og kreativitet og bildene i boka står som et vitnesbyrd om den kvalitet og omtanke hun legger i sitt arbeide. Når hun i tillegg er en varm og omgjengelig person som det er lett å jobbe sammen med, kan jeg trygt anbefale henne som samarbeidspartner.

Med vennlig hilsen, Terje Sletta, tegn_3 AS